Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

1217 f3bd 390
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
3306 3b3d 390
nie jestem...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamefir mefir
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viamefir mefir
1139 ed60 390
Reposted fromolass olass viaitmakesmecalm itmakesmecalm
Ludzie wyrabiają sobie zdanie na twój temat, jeszcze zanim cię poznają. Myślą, że wszystko o tobie wiedzą. Tylko, że nigdy nie jesteś tym, za kogo cię mają.
— Celeste Ng
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Większość ludzi uważa, że najbardziej intymnym doświadczeniem na świecie jest seks. Ale tak nie jest. Seks nie jest najbardziej intymnym przeżyciem, jakie mogą dzielić kochankowie. Nawet gdy jest piękny.Nawet gdy jest idealny. Najbardziej intymnym przeżyciem jest pozwolenie, by ukochane osoby zobaczyły nas w najgorszej formie. Wtedy, gdy jesteśmy najsłabsi. Prawdziwa intymność jest wtedy, gdy nic nie jest idealne.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 09 2017

Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viaitmakesmecalm itmakesmecalm
2819 e67e 390

July 10 2015

- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viazupelnie zupelnie

July 08 2015

July 07 2015

8359 b398 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafakingkrejzi fakingkrejzi
2836 0bb5 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viadiedrunk diedrunk
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz vianiezwykla niezwykla
1613 e6c0
Reposted fromktosiowa ktosiowa viadiedrunk diedrunk
2693 780f 390
Reposted fromdailylife dailylife viadiedrunk diedrunk
4163 661a 390
Reposted fromhydeaway hydeaway vianiezwykla niezwykla
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiezwykla niezwykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl